Head of Finance

Brief info

1990 İstanbul doğumludur.
Kocaeli Üni. Kocaeli M.Y.O İşletme bölümünde Ön Lisans eğitimini, Anadolu Üni. İşletme bölümünde Lisans eğitimini ve Işık Üni. Muhasebe ve Denetim bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015-17 yılları arasında Or-Tek Ltd. Şti. ve Phs Ltd. Şti. firmalarında Ön Muhasebe ve Finans sorumlusu olarak çalışmıştır. Ayrıca SMMM ünvanı için staj yapmaktadır. Periscope ailesinde Ön Muhasebe ve Finans sorumlusu olarak çalışmaktatır.