PERİSCOPE İLET. ve PROD. HZM. LMT. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 744373 numarası ile kayıtlı, KOŞUYOLU MAH. CEVAT PAŞA SOK. NO:18 KADIKÖY / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren PERİSCOPE İLET.ve PROD.HZM.LMT.ŞTİ. (“Şirket”) olarak, Şirket’imizden hizmet alan müşterilerin bünyesinde çalışan kişilerden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, mesleki verileriniz, taşıt verileriniz, finansal verileriniz ile imza verilerinizden oluşan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket’imizden hizmet alan müşterilerin bünyesinde çalışmanız nedeniyle, Şirket tarafından; Kurulacak iş ilişkisi kapsamında teklif verilmesi ve kurumsal indirim anlaşmalarının gerçekleştirilmesi, iş ilişkisi kapsamında sözleşme kurulması ve ifası, üretim planlama ve firma tanımlama süreçlerinin yürütülmesi, Şirket ile firma arasında süregelen iş ilişkisi gereği borcun ifası kapsamında ödemelerin gerçekleştirilmesi, iş ilişkisi kapsamında ürünlerin teslimi, proje ile ilgili veri, belge ve bilgi paylaşımı yapılması, tır takip süreçlerinin yürütülmesi, yazışmaların ve diğer iletişimin yürütülmesi amacıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile sınırlı kalmak üzere hizmetlerinden faydalanılan veya iş birliği içerisinde olunan, yurtiçinde ve bulunan; bankalara, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, Şirket’in bağlı bulunduğu grup şirketlerine ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket’imizden hizmet alan ve sizin de bünyesinde çalışmakta olduğunuz müşterilerden, Şirket tarafından e-mail adresine iletilen bilgilerden, doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden yukarıda açıklanan süreçlerin yürütülmesi için işbirliği içinde bulunulan üçüncü kişiler kanalıyla ve şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen müşterilerin bünyesinde çalışan kişiler,

Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya
 • yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme
 • Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
 • aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.periscope.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz: KOŞUYOLU CAD. CEVAT PAŞA SOK. NO:18 KADIKÖYV/ İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Şirket’in iletişimi@periscope.com.tr e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.

Başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

ÇEREZ POLİTİKASI
1. Şirket egebilgi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Şirket  egebilgi  çerezleri;

 • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi   kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
  a. Parolanızı kaydeden ve web sitesine girişi sağlayan,
  b. Web sitesine ne daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • Şirket  egebilgi  tarafından işletilen web sitesi nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi   üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesinin nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Şirket  egebilgi , çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, sunar.
2. Şirket egebilgi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Şirket  egebilgi  çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Şirket  egebilgi  tarafından işletilen  web sitesini,  Şirket  egebilgi ’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve Şirket  egebilgi ’in reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Şirket  egebilgi ’in sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Şirket  egebilgi  ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret ediniz : https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect  Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. 

3. Çerez Yönetimi

(Bu bilgiler, son versiyon browser teknolojilerine göre değişiklik gösterebilir)

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

4. Çerez Çeşitleri

(Bu bilgiler, son versiyon browser teknolojilerine göre değişiklik gösterebilir)

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Şirket  egebilgi  tarafından işletilen  web sitesinde, sında ve  nde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Şirket  egebilgi  tarafından işletilen  web sitesinde, sında ve  nde yerleştiren tarafa göre “Şirket  egebilgi  çerezleri (first party cookie)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanılmaktadır. Şirket  egebilgi  çerezleri, Şirket  egebilgi  tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Şirket  egebilgi  tarafından işletilen  web sitesinde, sında ve  nde kullanım amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. Şirket  egebilgi  bu çerezleri kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.

 

Ekler