Markaları yakından ilgilendiren dijital birçok datayı içeren We Are Social 2024 Raporu yayınlandı. Raporun kısa özeti ve önemli detayları burada.

Bu yıl rapordaki önemli noktalar şunlar:

İnternette geçirilen sürenin yükselişi

Televizyon izlenme oranlarında düşüş
Sosyal medya platformunlarında kullanıcı sayısı değişikliği
Instagram ve TikTok yükselen rekabeti
Linkedin ve Snapchat için değişiklikler
Trend TikTok hashtag’leri

Küresel dijital reklam harcamaları

DİJİTAL KÜRESEL VERİLER

Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri’nden elde edilen veriler, şu anda Dünya’da 8,08 milyar insanın yaşadığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın bu zamanlarından bu yana küresel nüfus 74 milyon kişi arttı; bu da yıllık yüzde 0,9’luk bir büyümeye denk geliyor. Tekil cep telefonu kullanıcılarının sayısı 2024’ün başında 5,61 milyar seviyesinde bulunuyor. GSMA Intelligence’ın son verileri, dünya toplam nüfusunun yüzde 69,4’ünün artık bir mobil cihaz kullandığını ve küresel toplamın 138 milyon (+yüzde 2,5) arttığını ortaya koyuyor (2023’ün başından beri.)

Dünyadaki tüm insanların yüzde 66’sından fazlası artık internet kullanıyor ve en son veriler küresel kullanıcı toplamını 5,35 milyar olarak gösteriyor. İnternet kullanıcıları, 2023’ün başından bu yana 97 milyon yeni kullanıcı sayesinde son 12 ayda yüzde 1,8 arttı.

DİJİTAL BÜYÜME

En son sosyal medya kullanıcı kimlikleri rakamımız geçen yıla göre yüzde 5,6 arttı; 2023 yılı boyunca 266 milyon yeni kullanıcı ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başladı. Bu etkileyici rakam, geçtiğimiz yıl dünyada saniyede ortalama 8,4 yeni sosyal medya kullanıcısının olduğu anlamına geliyor.

Bu yılki raporun en önemli haberi şu anda 5 milyardan fazla aktif sosyal medya kullanıcı kimliğinin mevcut olduğu ve küresel toplamın 2024’ün başında 5,04 milyara ulaştığıdır. 

İNTERNET KULLANIMI

ITU, GSMA Intelligence, Eurostat ve çeşitli yerel yönetim kurumlarından elde edilen en son verilere ilişkin analizimiz, internet kullanıcılarının son 12 ayda yüzde 1,8 oranında arttığını ve 97 milyon yeni kullanıcının küresel toplamı 5,35 milyara çıkardığını gösteriyor. Perspektif açısından bakıldığında, en son internet kullanıcı büyüme oranımız geçen yılın bu zamanlarında bildirdiğimiz oranlara çok yakın, ancak 2023 boyunca yayınlanan yeni veriler 2022 ile 2023 arasındaki yıllık büyümenin aslında yüzde 3’e yakın olduğunu gösteriyor.

SOSYAL MEDYA VERİLERİ

Sosyal medyanın benimsenmesi ve kullanımı hâlâ ülkeye göre anlamlı farklılıklar gösteriyor. Basra Körfezi’nin batı kıyısındaki ülkeler, sosyal medya kullanıcılarının nüfusa göre en yüksek oranlarını görüyor. Son veriler Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sosyal medya kullanıcı kimliklerinin ülke nüfusunun yüzde 112,3’üne denk geldiğini gösteriyor. 

DİJİTAL ONLINE VERİLER

Genel olarak, sosyal medya en popüler internet bağlantılı eğlence aracı olmaya devam ediyor; çalışma çağındaki internet kullanıcılarının yüzde 97’sinden fazlası her ay sosyal ağlara veya mesajlaşma platformlarına erişiyor. Her yaştan sohbet ve mesajlaşma uygulamaları biraz daha popüler tercih; 16 ila 64 yaş arasındaki tüm internet kullanıcılarının yüzde 94,7’si, son 30 gün içinde bu platformlardan en az birini kullandıklarını söylüyor. Sosyal ağlar da çok geride değil; aynı grubun yüzde 94,3’ü geçen ay bu hizmetlerden en az birini kullandığını söylüyor. 

GWI’nin çalışma çağındaki anketine katılanların neredeyse yüzde 61’i, “bilgi bulmanın” interneti kullanmanın en önemli nedenlerinden biri olduğunu ve bunu dünya çapında en yaygın motivasyon haline getirdiğini söylüyor. Bu arada, “arkadaşlar ve aileyle iletişimde kalmak” ikinci sırada yer alıyor ve katılımcıların yüzde 56,6’sı bunu birincil motivasyon olarak belirtiyor. 

Genel olarak, bu verilerden çıkan önemli sonuç, TikTok gibi platformların yükselişinin de kanıtladığı gibi, sosyal medyanın artık sosyal bağlantıyla olduğu kadar eğlenceyle de ilgili olduğudur.

TV VERİLERİ

İnternet kullanıcılarının her gün çevrimiçi olarak geçirdikleri süredeki hafif artışa rağmen, GWI’den elde edilen en son veriler, internete bağlı nüfusun aslında TV izlemeye daha az zaman harcadığını gösteriyor. Şirketin 2023’ün 3. çeyreği araştırma dalgası, tipik bir internet kullanıcısının artık TV içeriğini izlemek için geçen yılın bu dönemine göre günde 17 dakika daha az harcadığını gösteriyor; bu düşüş, yıllık yüzde 8,2’lik bir düşüşe eşit. 

GWI’nin metodolojisindeki değişikliklerin bu değişikliğe katkıda bulunmuş olabileceğini vurgulamakta fayda var, ancak bu metodoloji değişikliğinin öncesinde ve sonrasında elde edilen verilere ilişkin analiz, bunun bu düşüşlerin ana nedeni olmadığını gösteriyor. Sonuç olarak, insanlar gerçekten de geçen yılın bu zamanlarına göre daha az televizyon izliyormuş gibi görünüyor. 

TIKTOK VS INSTAGRAM

Bu yıl TikTok için önemli ölçüde genişletilmiş bir veri kümesine erişebildik ve bu da eskisinden çok daha fazla ülke için veri raporlamamıza olanak sağladı. Bu veriler hâlâ doğrudan Bytedance’tan geliyor, dolayısıyla önceki veri setimizi temsil etmeye devam edecek ancak çok daha geniş bir pazar yelpazesini kapsıyor. Bu verilerde, özellikle de Orta Doğu genelinde artan reklam erişimi açısından anormallikler görmeye devam ettiğimizi vurgulamakta fayda var, ancak bu, Bytedance’in pazarlamacılara kendi kaynakları aracılığıyla rapor ettiği verilerdir, bu nedenle biz de bunu “şu şekilde” raporlamayı seçtik: okuyucuların kendi sonuçlarını oluşturmalarına olanak sağlamak için. 

Ancak TikTok kullanımında devam eden artışa rağmen Instagram, temel bir ölçümde hâlâ Bytedance platformunun rahatlıkla önünde: izleyici yakınlığı. GWI’den gelen en son veriler, Instagram’ın artık dünyanın “favori” sosyal medya platformu olduğunu ortaya koyuyor; 16 ile 64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının yüzde 16,5’i bu platformu diğerlerinin arasında tercih ediyor. Bu, TikTok’u seçen yüzde 7,4’ün iki katından fazla.

GWI’dan elde edilen daha fazla harika veri, Instagram kullanıcılarının yarısından fazlasının her ay TikTok kullandığını, TikTok kullanıcılarının yüzde 80’inden fazlasının da Instagram kullandığını ortaya koyuyor. 

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI – FACEBOOK

Geçtiğimiz yıl Facebook’un bildirilen reklam erişimindeki değişiklik, yukarıda TikTok ve Instagram için gördüğümüz değişiklikler kadar etkileyici olmayabilir, ancak Meta, 2023 yılı boyunca Facebook için hâlâ sağlıklı bir büyüme bildirdi. Şirketin son verileri, küresel Facebook reklam erişiminin son 12 ayda 200 milyondan fazla arttığını ve yıllık yüzde 10,5 büyüme sağladığını gösteriyor. Üstelik Facebook’un rapor edilen reklam erişimi hâlâ Instagram ve TikTok’unkini önemli bir farkla aşıyor.

En son reklam erişim rakamlarını Meta’nın 2023 3. Çeyrek Kazanç Sunumunda yayınlanan aylık aktif kullanıcı rakamlarıyla karşılaştırıldığında şirketin kendi verileri, Facebook reklamlarının platformun aktif kullanıcı tabanının yalnızca yüzde 71,9’una ulaştığını gösteriyor. 

POPÜLER SİTELER

İlk olarak, Similarweb’in analizi, Instagram’ın web sitesine TikTok’tan anlamlı derecede daha fazla trafik çektiğini ve Instagram’ın 2023 yılında rakibine göre ortalama yüzde 30 daha fazla tekil aylık ziyaretçi çektiğini gösteriyor. Similarweb ayrıca Instagram.com’un TikTok.com’a kıyasla aylık toplam 3 kat daha fazla ziyaret aldığını ve bu ziyaretçilerin Instagram’ın web sitesinde de çok daha fazla zaman harcadığını bildirdi. 

Semrush’un verileri aynı zamanda insanların Instagram’ın web sitesinde TikTok’un dot-com alanına göre çok daha uzun süre harcadığını gösteriyor.

DİJİTAL REKLAM HARCAMALARI

En son veriler, dünyadaki pazarlamacıların 2023 yılında dijital reklamlara toplamda neredeyse 720 milyar ABD doları harcadığını gösteriyor; bu, 2022’deki eşdeğer rakamdan yüzde 10 daha yüksek. Statista, dijital reklam harcamalarının son 5 yılda iki kattan fazla arttığını ve en son toplamın 2018 için bildirilen rakamdan yaklaşık yüzde 117 daha yüksek olduğunu bildirdi. 

Statista ayrıca dijitalin reklam harcamalarındaki payının artmaya devam ettiğini bildiriyor. Şirketin son analizi, 2022’de yüzde 67,9 olan toplam reklam harcamasının 2023’te yüzde 70’inin dijital kanallara gittiğini gösteriyor. Ancak Statista’nın önceki yıllara ait tahminlerini revize ettiğini unutmayın; dolayısıyla bu rakamlar, geçen yılın raporlarında yayınladığımız rakamlarla tutarlı olmayacaktır. 

Arama ağı reklamları, 2023 yılı boyunca 280 milyar ABD dolarına yakın bir rakamla dijital reklam harcamalarında hala en büyük payı oluşturuyor. Perspektif açısından bu rakam, pazarlamacıların 2022’de arama ağı reklamlarına yaptığı harcamadan yüzde 11 daha yüksekti; arama ağı ise geçen yıl toplam reklam harcaması içindeki payını artırdı. Toplamda, reklamverenlerin 2023 dijital bütçelerinin yüzde 38,8’i, 2022’deki yüzde 38,7’ye kıyasla yüzde onda bir artışla arama reklamlarına gitti.

Bu arada Skai’nin analizi, reklamverenlerin arama ağı reklamlarına 2023’ün son üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 4 daha fazla harcadığını gösteriyor. Bununla birlikte, arama ağı reklamlarının ortalama tıklama başına maliyeti (TBM) yıllık bazda neredeyse yüzde 14 arttı ve bu, 2022’nin son üç ayıyla karşılaştırıldığında sunulan toplam arama gösterimi sayısında anlamlı bir düşüşe yol açtı. 

Skai’den elde edilen veriler, reklamverenlerin “tatil” sosyal medya reklam harcamalarını yıllık bazda yaklaşık yüzde 15 artırdığını, harcamanın ise Temmuz-Eylül dönemiyle karşılaştırıldığında çeyrek bazda yüzde 26,8 arttığını ortaya koyuyor. 

Daha genel anlamda Statista, 2023 yılı için sosyal medya reklam harcamalarının 2022 yılına kıyasla yüzde 9,3 artarak toplam 207 milyar ABD dolarına ulaştığını bildirdi. Ancak şirketin analistleri, sosyal medyanın toplam dijital reklam harcaması payının aslında geçen yıl biraz düştüğünü de buldu. Ücretli sosyal medya yerleşimleri, 2023 yılında tüm çevrimiçi reklamların yüzde 28,8’ini oluşturdu; bu, 2022 sosyal reklam harcamalarına kıyasla göreceli olarak yüzde 1,1 (-33 baz puan) düşüş gösterdi. 

Daha genel anlamda, 2023’te dijital reklam bütçelerinin yüzde 80’inden fazlası programatik olarak harcandı, ancak bu pay son üç yılda nispeten tutarlı kaldı. Statista, geçen yıl programatik reklamcılığa 580 milyar ABD doları harcandığını ve bu toplamın 2022’ye kıyasla yüzde 10,7 (56 milyar ABD doları) arttığını bildirdi. 

LINKEDIN

LinkedIn’in iş kaynaklarında yayınlanan rakamlar, pazarlamacıların artık platformun reklam ürünlerini kullanarak 1 milyardan fazla LinkedIn “üyesine” ulaşabildiğini ortaya koyuyor. Bu rakam muhtemelen LinkedIn’in toplam kayıtlı üye tabanını temsil ediyor ve 1 milyar rakamı, diğer sosyal platformlar için raporladığımız aylık aktif kullanıcı rakamlarıyla karıştırılmamalı. Ancak bu açıklama, bu kilometre taşının önemini azaltmıyor ve bu son rakamlar, LinkedIn’in dünyanın önde gelen profesyonel ağı konumunu sağlam bir şekilde güçlendiriyor. 

LinkedIn’in izleyici kitlesi hâlâ ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yoğunlaşıyor ve veriler, platformun toplam üye tabanının neredeyse dörtte birinin Kuzey Amerika’da bulunduğunu gösteriyor. Şirketin reklam erişim rakamları, Hindistan’da 120 milyon ve Brezilya’da 68 milyona kıyasla ABD’de 220 milyon kayıtlı üyeye işaret ediyor. 

Bu yılki sıralamadaki takipçi sayıları ile geçen yıl yayınladığımız aynı etiketlerin takipçi sayıları karşılaştırıldığında, en iyi etiketlerin hepsinin takipçi kaybettiği görülüyor. Bunun, LinkedIn algoritmasındaki hashtaglerin aktif bir şekilde düşürülmesini mi temsil ettiği yoksa kullanıcıların “hashjacking” ve spam’den bıkmasının bir sonucu mu olduğu belli değil. Her iki durumda da, pazarlamacılar LinkedIn’de hashtag’leri nasıl kullanacaklarını yeniden düşünmek ve görünürlüğü artırmak için hashtag’lere çok fazla bağlı kalmaktan kaçınmak isteyebilirler. 

TIKTOK HASHTAGS

Platformda yayınlanan veriler, #fyp etiketiyle etiketlenen TikTok’ların toplam 55½ trilyon görüntülemeye ulaştığını gösteriyor. Evet yanlış okumadınız: trilyon. Perspektif açısından bakıldığında, bu görüntülerin her biri yalnızca bir saniye sürse bile, toplam toplam 1,76 milyon yıla eşit olacaktır. Ancak #fyp, göz yaşartıcı izlenme sayıları sağlayan tek hashtag değil. 

INSTAGRAM HASHTAGS

En ilginç keşiflerimizden biri, en popüler hashtag’lerin çoğunun İngilizce dışında diller kullanmasıdır. İlginç bir şekilde, bu fenomenin diğer platformlarda bu kadar ilgi gördüğünü görmedik ve Instagram’daki en popüler hashtag’lerin tümü hala İngilizce gibi görünüyor. 

Raporun tamamına buradan (https://wearesocial.com/uk/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/) ulaşabilirsiniz.